Hva er svakstrøm og sterkstrøm?

Svakstrøm

Kort fortalt er svakstrøm all strøm som er under 50 volt. Dette omfatter privat hverdagsstrøm som brukes til telefon, datamaskin, TV og høyttaleranlegg. Det kan være så enkelt som et TV-uttak, eller et multimediarom.

Sterkstrøm

Sterkstrøm er all strøm over 50 volt. Dette vil si strøm som brukes i industri til blant annet maskiner og verktøy. Dermed kan du også kalle det industristrøm. Slike installasjoner er ofte litt mer krevende montere, og har andre krav til installasjon og vedlikehold.

Bærum Eltek har kompetanse på både svakstrøm og sterkstrøm

Ta kontakt med oss i Bærum Eltek AS. Vi er Ekom-autorisert, og vi tilbyr gratis befaring på installasjon av svakstrøm eller sterkstrøm