Hva er spredenett?

Spredenett er et kablingssystem for å koble opp data og telefon. Spredenett er det samme som en internettplugg som du kobler sammen med en ethernet- eller internettkabel.

Fordeler med spredenett for privatpersoner

Ved å koble ethernet-kabel direkte inn i spredenettet får du en rask og stabil internettlinje. Spredenett er essensielt hvis du har behov for veldig raskt internett. I situasjoner der du bruker mye data som for eksempel ved bruk av TV-spill, streaming og nedlasting, er spredenett svært nyttig. Spredenett er også viktig for kobling av TV-bokser, slik at du får et stabilt og klart TV-signal.

Fordeler med spredenett for bedrifter

Vi i Bærum Eltek AS har lagt opp spredenett for mange bedrifter med forskjellige behov og preferanser. Bedrifter ønsker ofte fleksible og skreddersydde løsninger, og der kommer vår kompetanse godt med. Vi kan hjelpe deg så dere får nok internett-innganger til alle ansatte, og dermed et stabilt nett til hele bedriften.

Bærum Eltek tilbyr uforpliktende befaring i Oslo, Bærum og Akershus

Ta kontakt med oss i Bærum Eltek AS for å avtale gratis befaring, eller om du har andre spørsmål om spredenett.