Tilsynsrapport – utbedring og innrapportering

Utbedring og innrapportering etter eltilsyn

Som boligeier er det din plikt å sørge for elsikkerhet i egen bolig. Dette innebærer å få utført regelmessige kontroller av det elektriske anlegget og gjøre utbedringer ved behov. Det Lokale Eltilsyn (DLE) utfører også tilsyn av tilfeldig utvalgte husstander. Du vil bli varslet før en slik kontroll gjennomføres hos deg, og den er obligatorisk for de som blir valgt ut.

I etterkant av undersøkelsen vil du få tilsendt en tilsynsrapport, der eventuelle mangler spesifiseres. Disse må utbedres av en godkjent elektroinstallatør. Vi utfører slike utbedringer i Asker, Bærum og Oslo-området.

Vi utfører også service på el-installasjoner. Les mer om dette her.

Utbedring av mangler i tilsynsrapport

Tilsynsrapporten utarbeides på bakgrunn av konkrete målinger og en visuell sjekk. For deg som boligeier er det viktig å være klar over at et eltilsyn ikke vil avdekke alt som kunne vært utbedret på ditt elektriske anlegg. Den tar i hovedsak for seg modifiseringer som bryter med retningslinjene og annet som åpenbart kan utgjøre en brannfare. Les mer om tilsyn med boliger og hytter på elsikkerhetsportalens nettsider her

Når vi kommer til deg i etterkant av et eltilsyn, er det i hovedsak manglene i tilsynsrapporten vi tar for oss. I tillegg kan vi påpeke andre mangler vi eventuelt avdekker, men det vil være opp til deg om vi også skal utbedre disse.

Utbedring i henhold til gjeldende frister

I tilsynsrapporten vil det være oppgitt en frist for når utbedringene skal være utført. Vi forholder oss til disse fristene når vi utfører utbedringer i din bolig. Når arbeidet er utført, melder vi inn dette til den enheten som utarbeidet rapporten.

Fordi tilsynsrapporten er basert på en noe overfladisk undersøkelse, er det vanskelig for oss å tilby fastpris på denne tjenesten. I mange tilfeller vil omfanget av utbedringen være større enn først antatt, og for oss er sikkerhet og kvaliteten på arbeidet det viktigste.

Har du noen spørsmål?

Gruvemyra 61, 1354 Bærums verk

Kontakt oss

Bestill en gratis befaring

Bestill elektriker