Sikkerhetsprodukter

Sikre dine elektriske installasjoner

Vi bruker de elektriske installasjonene i boligene våre hver eneste dag, og elektriske apparater utgjør som kjent også en potensiell brannfare. For å ivareta brannsikkerheten er det derfor viktig å få installert nødvendige sikkerhetsprodukter. Hvilke sikkerhetstiltak du burde gjøre avhenger helt av boligen og det elektriske anlegget ditt. Bærum Eltek hjelper deg gjerne med å kartlegge behov for sikkerhetsprodukter, og kan både levere og installere dette i Bærum, Asker og Oslo.

Noen av produktene det kan være aktuelt å installere er:

Jordfeilautomat

Nye automatsikringer har nå innebygget jordfeilbryter. Det betyr at automatsikringen bryter ved første jordfeil over 30 mA. Jordfeilautomater er i dag påbudt på nye anlegg. Ved å skifte til automatsikringer med jordfeilbryter i sikringsskapet vil man få økt trygghet og et mer sikkert el-anlegg. Overspenningsvern, også kalt lynvern, leder overspenninger til jord og er påbudt ved nye anlegg. Overspenningene opptrer gjerne ved lyn og lange luftstrekk.

Les også mer om automatsikringer her

Komfyrvakt

Tørrkoking er en hyppig årsak til brann. Komfyrvakten har en sensor over kokeplatene som registrerer temperaturen. Den måler også energien som er sluppet gjennom og sammenligner den med normaltemperaturen. Dersom komfyrvakten registerer en potensielt farlig situasjon, vil den først utløse en alarm. Dersom ingen reagerer på alarmen kutter komfyrvakten strømmen til komfyren, og en eventuell brann unngås.

Komfyrvakt er påbudt ved nye anlegg, og ved utskiftning av komfyrkurs. Har du derimot et eldre kjøkken uten komfyrvakt vil vi anbefale å gå til anskaffelse av dette. Noen komfyrvakter kan plugges i stikkontakten og er derfor enkle å montere på egenhånd. Skal du ha en fast komfyrvakt må denne monteres av en elektriker.

Ekstra stikkontakter

I takt med at vi får stadig flere elektriske apparater i hjemmet, øker også behovet for stikkontakter. Mangel på stikkontakter får mange til å ty til skjøteledninger, også til permanente installasjoner som bare skal kobles rett i veggen. Skjøteledninger kan i verste fall utgjøre en risiko for brannfare, og bør unngås hvis du kan. Kontakt heller en elektriker som kan hjelpe deg med å få installert ekstra stikkontakter. Da bruker du de elektriske installasjonene dine på en trygg måte, og dere slipper å krangle om stikkontaktene.

Du kan også øke sikkerheten i boligen ved å koble sensorer og alarmer til et smarthus-system. Smarthus gjør det mulig å automatisere sikkerhetsløsningene dine, samt få oppdatert varsling om utløste alarmer eller andre risikoer i boligen.

Har du noen spørsmål?

Gruvemyra 61, 1354 Bærums verk

Kontakt oss

Bestill en gratis befaring

Bestill elektriker